Różnica pomiędzy cisami kopanymi a produkowanymi w donicach

Jaka jest różnica między roślinami kopanymi, a tymi z pojemnika?

Rośliny produkuje się na dwa sposoby: w donicach (pojemnikach) lub sadzi się je do gruntu a następnie wykopuje – są to tzw. rośliny kopane. Rośliny produkowane w pojemnikach w miarę wzrostu są systematycznie przesadzane do większych pojemników. Bryła korzeniowa podczas przesadzania/sadzenia na miejscu stałym nie ulega uszkodzeniu i stąd rośliny takie mogą być sadzone przez cały sezon wegetacyjny (dopóki nie jest zmarznięty grunt). Rośliny takie szybciej podejmują wzrost w miejscu docelowym w porównaniu z roślinami kopanymi. W przypadku roślin kopanych zrozumiałym jest, że podczas wykopywania nie jest możliwe wykopanie każdego korzonka, dlatego bryła korzeniowa takich roślin zawsze jest w pewnym stopniu uszkodzona. Nie oznacza to, że takie rośliny się nie przyjmą lub będą „gorsze” od roślin w pojemniku, ale musimy mieć świadomość jak ważny jest wybór profesjonalnej szkółki z której takie rośliny kupujemy. Rośliny kopane najlepiej jest sadzić wiosną lub jesienią. Bryła roślin kopanych zazwyczaj jest zabezpieczana tkaniną jutową czasem metalową siatką i jutą. Nie dajmy się oszukać widząc roślinę w doniczce gdzie widać że była ona świeżo wykopana. Nie jest to roślina produkowana w pojemniku, a jednie włożona w pojemnik po wykopaniu. Najczęściej widzimy takie sytuacje w przypadku choinek na Boże Narodzenie.

BrylaKorzeniowa

Fot. Zdrowa, prawidłowo wykształcona bryła korzeniowa rośliny wykopanej z gruntu

Jak powinna wyglądać bryła korzeniowa?

Korzenie powinny być zdrowe, nie gnijące. Młode, delikatne korzenie powinny być biało zakończone. Rośliny w donicy  powinny mieć zwarty system korzeniowy. Rośliny kopane powinny mieć bryłę zwartą z dużą  ilością drobnych korzeni. Taka bryła gwarantuje przyjęcie się rośliny na miejscu stałym.

Koszt roślin kopanych, a tych z pojemnika.

Ze względu na charakter uprawy i jakość bryły korzeniowej rośliny z pojemnika są droższe niż rośliny kopane. Ponadto produkcja roślin w pojemnikach wymaga poniesienia większych nakładów pracy (przesadzanie, ustawianie na zagonach itp.) i środków produkcji (doniczki, podłoże). Uprawa w gruncie nie jest tak kosztowna stąd rośliny kopane o takich samych parametrach (wysokość i gęstość/stopień zabudowania), będą tańsze niż te w pojemnikach. Jednakże rośliny produkowane w donicach można sadzić przez cały sezon, a rośliny przyjmują się bez najmniejszych problemów. W przypadku roślin kopanych najlepszym terminem na ich zakup i sadzenie jest wczesna wiosna lub jesień. Poza tym ograniczeniem odsetek roślin, które się nie przyjmują będzie większy w porównaniu z roślinami z pojemnika. Należy też wziąć pod uwagę, że roślina kopana będzie musiała odtworzyć system korzeniowy w nowym miejscu. Wszystkie te czynniki mają wpływ na końcową cenę rośliny. Niestety najczęściej klientom trudno jest porównać różne oferty ponieważ brakuje systemu standaryzacji produktów (roślin) między poszczególnymi szkółkami w Polsce.

Czy zatem rośliny kopane są grosze od roślin w pojemniku?

Gdyby chcieć odpowiedzieć jednym słowem to cisnęła by się odpowiedź ‚tak’, ale nie jest to odpowiedź jednoznaczna i do końca prawdziwa. Generalnie sadzenie roślin kopanych z gruntu ma więcej ograniczeń, ale przy zachowaniu podstawowych zasad sztuki ogrodniczej przyjmują się one bez problemów, a niezaprzeczalnym atutem takich roślin jest ich cena. Zdecydowanie polecam sadzić rośliny z pojemnika w miejscach trudnych, gdzie z różnych względów możemy mieć uzasadnione obawy co do tego czy rośliny dobrze się przyjmą.

PODSUMOWANIE:

-rośliny w pojemniku można sadzić przez cały sezon

– rośliny kopane najlepiej sadzić wiosną lub jesienią

– rośliny kopane należy zamawiać tylko w sprawdzonych szkółkach lub punktach sprzedaży