Nawożenie cisów

Prawidłowe nawożenie jest jednym z czynników, który ma istotny wpływ na prawidłowy wzrost roślin na żywopłoty. Można postępować zgodnie z zasadą lepiej nawozić niż nie, jednakże lepiej wiedzieć jakie mieszanki nawozowe dostępne na rynku warto stosować, a które wyróżniają się tylko kolorowym opakowaniem.

Nawozy możemy podzielić na kilka grup

w zależności od: ilości zawartych w nich składników (wieloskładnikowe lub jednoskładnikowe), sposób wytworzenia (naturalne lub mineralne), zawartość pierwiastków takich jak azot, fosfor, potas i wapń (azotowe, fosforowe, potasowe itd.) lub czas uwalniania składników pokarmowych (czas działania). Podziałów jest więcej, ale przytoczone powyżej są jednymi z najbardziej popularnych i sygnalizujących jak różne mogą być potrzeby roślin w zależności od konieczności stosowania danego rodzaju nawozu.

Podstawowymi terminami nawożenia są wiosna (początek wegetacji roślin) i jesień. Nie ma konkretnej daty od której powinniśmy rozpocząć nawożenie wiosenne, ponieważ początek nawożenia powinien mieć miejsce kiedy średnie temperatury dobowe są powyżej zera. Dużym zagrożeniem są wczesnowiosenne przymrozki zwłaszcza w miesiącu maju. Nawożone iglaki mają zapewniony lepszy start na wiosnę, wówczas to wczesnowiosenne przymrozki najbardziej uszkadzają młode przyrosty. Z kolei, jeżeli zrezygnujemy z nawożenia wiosennego wówczas nie uzyskamy tak dobrych jakościowo i szybkich przyrostów. Ponieważ przymrozki wiosenne nie są regułą, a mają miejsce raz na kilka lat to raczej lepiej jest nawozić rośliny na wiosnę licząc się z ryzykiem utraty młodych przyrostów (co zdarza się rzadko), niż opuścić ten termin nawożenia. Ostatnie nawożenie powinno mieć miejsce na jesieni, jednakże nie później niż do końca września (w zależności od warunków pogodowych). Nawożenie jesienne różni się od wiosennego pod względem jakościowym. Przy wyborze nawozu zwracajmy uwagę na stosunek makroelementów względem siebie (N:P:K). Jesienią używajmy nawozów z przewagą potasu (K) i unikajmy nawozów z dużą zawartością azotu.

Istotna jest zawartość składników pokarmowych które powinny przeważać podczas nawożenia w zależności od pory roku. Na wiosnę powinno się stosować nawozy zasobne w azot (N), a na jesieni zasobne w potas (K). Na opakowaniu nawozu zawsze powinien być podany jego skład. Jeżeli producent nie podaje składu nawozu to tak na prawdę nie wiemy co stosujemy, a sam napis „Nawóz dla iglaków” o niczym nie świadczy, dlatego unikajmy takich produktów. Podstawową informacją jest stosunek podstawowych makroelementów względem siebie, czyli N:P:K (azot, fosfor, potas). Jeżeli mamy wątpliwości co do stosowania nawozów o zróżnicowanych wartościach makroelementów wówczas możemy stosować nawozy o zrównoważonym składzie czyli np. 20:20:20 (w takim wypadku makroelementy są dostarczane w równym stopniu, bez przewagi któregoś z nich). Pamiętajmy, że cisy są roślinami lubiącymi podłoża zasobne w wapń (Ca), a wiec zwracajmy również uwagę na zawartość tego składnika w nawozie.

Mikroelementy, stanowią bardzo istotne uzupełnienie każdego nawozu. Podstawowe mikroelementy takie jak miedź (Cu), bor (B), mangan (Mn), molibden (Mo), cynk (Zn), magnez (Mg) itd. powinny znajdować się w każdym dobrym nawozie wieloskładnikowym. Pamiętajmy o tym że są to bardzo istotne składniki uzupełniające „dietę” naszych roślin.

Stosowanie nawozów jest różne zależnie od tego czy są to nawozy rozpuszczalne w wodzie czy też przystosowane jako gotowe preparaty do sypania (proszek, granulat itp.). Zazwyczaj w przypadku roślin iglastych najwygodniej i najwydajniej jest stosować nawozy w formie sypkiej, nierozpuszczalne w wodzie. Nawozy rozpuszczalne w wodzie są kłopotliwe w amatorskim nawożeniu żywopłotów, a stosowanie nawozów jednoskładnikowych już całkowicie zostawmy profesjonalistom. Ilości nawozu, które należy stosować są zawsze podane na opakowaniu i są różne w zależności od producenta. Bardzo wygodne są nawozy w formie granulatu takie jak Peters (firmy Everris dawniej Scott). YaraMila Complex (firmy YaraMila), Azofoska (Inco-Veritas S.A.), Hortiform (Intermag) i inne. Sypiąc nawóz zwracajmy uwagę aby nie sypać go bezpośrednio na pień rośliny, a w odległości przynajmniej kilku centymetrów od niego, w obrębie bryły korzeniowej.

W przypadku nawożenia żywopłotów należy określić liczbę roślin na metrze bieżącym, i oszacować wielkość bryły korzeniowej. Na tej podstawie dostosowujemy dawkę nawozu do zalecanej ilości na opakowaniu. Proponujemy nie sypać nawozu „na oko” ale zawsze dorobić miarkę, którą będziemy dozować nawóz. Naszą miarką może być również stara łyżka stołowa. Pamiętajmy, że lepiej jest dozować nawóz nieprecyzyjną miarką niż sypać go bez żadnej kontroli. Nie stosując żadnej miarki przy piątym metrze żywopłotu podawana przez nas dawka może się różnić od początkowej o 200%.

Podsumowanie:

  • dobierzmy nawóz odpowiedni do pory roku: na wiosnę z przewagą azotu (N), na jesieni w potasu (K).
  • nie stosujmy nawozów o nieokreślonym składzie
  • starajmy się wybierać nawozy zasobne nie tylko w makroelementy ale również i w mikroelementy
  • rozpoczynajmy nawożenie wiosną (III-IV) a kończmy wczesną jesienią (IX) – uwzględniając średnią temperaturę dobową.
  • w przypadku żywopłotów stosujmy wydajne nawozy sypkie (a nie te rozpuszczalne w wodzie, których stosowanie jest kosztowniejsze i bardziej uciążliwe)
  • nawóz dozujmy miarką (nawet nieprecyzyjna miarka jest lepsza niż żadna)